unge stemmer fra 1814 og 2014

Om §113

Som ung i dag skal du leve med grunnloven i fremtiden, det er kanskje en dag du som skal forme den. Morgendagens statsråder går på videregående skole i dag. For 200 år siden fikk vi en grunnlov. Hva har den å si for oss i dag? Teller vår stemme i demokratiet? Tør du bruke din stemme? Hvem fikk stemme i 1814? Hvilke stemmer finner vi fra unge mennesker fra 1814 i arkivene? Det handler om å se seg selv i et perspektiv på to hundre år; det kunne vært meg da, og det kunne vært annerledes nå.

Den norske grunnloven har 112 paragrafer. Ved å kalle prosjektet §113 antyder vi at det alltid kan tilføyes mer, en grunnlov skal alltid være gjenstand for vurdering og endring. Norge er et av verdens beste land å leve i, men gir det oss grunn til å seile ubekymret inn i fremtiden?

I arkivene finner vi spor av levd liv i kilder som politirapporter, tukthusprotokoller og brev fra årene rundt 1814. Desember 2013 og januar 2014 gjennomførte vi skoleverksteder flere steder i landet - slik opparbeider vi nye kilder som kan si noe om vårt liv i dag. Felles for kildene er fokus på unge stemmer.

I teaterforestillingen §113 møtes stemmene fra 1814 og 2014. Har de noe til felles? Hva har endret seg på 200 år? Hva har grunnloven med dette å gjøre?

Prosjektet er initiert av Riksarkivaren som en del av den nasjonale jubileumsmarkeringen for Grunnloven i 2014.


Bilder på nettsiden er hentet fra NTNU Universitetsbiblioteket i Trondheim, Trondhjem Byfogd,
Stavanger byfogd, Trondheim tukthus og internett generelt.

Turnéplan